Przeprowadzanie kontroli komina

0
1477

Jeśli posiadamy w domu kominek, pamiętajmy, że dbanie o czystość szyby kominkowej i paleniska to nie wszystko. Nie mniej ważna jest cykliczna kontrola komina oraz czyszczenie przewodu kominowego. Taka kontrola konieczna jest nie tylko w przypadku przewodów dymowych kominków oraz pieców węglowych, ale również kotłów spalinowych i ogrzewaczy gazowych.

Dlaczego to takie ważne? Zanieczyszczony komin zmniejsza ciąg, zwiększa ryzyko pożaru sadzy i może doprowadzić do uszkodzenia kotła. Stąd też cykliczna kontrola komina przeprowadzona przez fachowca oraz czyszczenie przewodu kominowego to konieczność, wynikająca z przepisów prawnych. Za nieprzeprowadzenie kontroli możemy nawet dostać mandat.

Fachowy przegląd kominki Katowice powinien zostać przeprowadzony przynajmniej raz do roku, a wykonuje go kominiarz ze stosownymi do tego celu uprawnieniami. Po zakończeniu kontroli powinien sporządzić specjalny protokół oraz wystawić nam opinię kominiarską potwierdzającą wykonanie wszystkich nakazanych przez prawo czynności.

Obowiązkowe jest również czyszczenie przewodów kominowych, które przeprowadza zwykle czeladnik kominiarski. Przewody dymowe powinniśmy czyścić cztery razy do roku, spalinowe dwa razy, a wentylacyjne tylko raz do roku. Prawidłowo przeprowadzone czyszczenie polega na wybraniu sadzy z komina oraz wyszczotkowaniu go za pomocą specjalnej szczotki kominiarskiej, a następnie sprawdzeniu szczelności przewodu kominowego. Po zakończeniu prac powinien zostać wystawiony specjalny dokument potwierdzający wykonanie odpowiednich prac. Skutki zaniedbań mogą być katastrofalne. Jeśli w wyniku zanieczyszczonego komina dojdzie do pożaru lub zatrucia mieszkańców domu dymem, brak ważnej opinii kominiarskiej może sprawić, że nie otrzymamy odszkodowania, a nawet zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci albo zniszczenie mienia.

ETG-System Kominki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ